Siste nytt

Våre utleiesykler for 2015

23 mars 2015


Følgende sykler er tilgjengelige for utleie i 2015

- FLSTC Softail Heritage Classic

- FLHTK Ultra Limited

- FLHTK Ultra Limited

- FLHTK Ultra Limited

- FLHXS Street Glide Special

- FLHCUTG TriGlide Ultra Classic (TriGlidekan kjøres på vanlig klasse B-førerkort =bil)

Alle syklene er 2015-modeller og har ABS-bremser.

FLHTK Ultra Limited er utstyrt med original GPS.

Priser og leieperioder

Helg (fredag kl 15.00 til mandag kl 12.00) kr 5.000,-

Uke (mandag kl 15.00 til mandag kl 12.00) kr 8.000,-

Midtuke (mandag kl 15.00 til fredag kl 12.00) kr 5.000,-

Dag (hvis ledige enkeltdager) kr 1.750,-

To uker (mandag kl 15.00 til mandag kl 12.00) kr 13.000,-

Lengre leietid på forespørsel

Bestillingsdepositum kr 1.000,-

Betales for å reservere motorsykkelen for en bestemt periode.

Beløpet trekkes fra på utleieprisen.

(Ubenyttet depositum refunderes ikke)

Forsikringsegenandel / depositum kr 6.000,-

Betales sammen med hele leien, senest når motorsykkelen hentes.

Beløpet refunderes når leieperioden er over.

Utstyr

Syklene er i standardutførelse som på bildene, men FLSTC og FLHXS har bagasjebrett og ryggstø for passasjer. Alle sykler har i tillegg high-way-pegs montert. Som offisielt Harley-Davidson utleiefirma tilbyr vi hjelm og regndress med i leieprisen hvis ønskelig, men har ellers ikke annet utstyr for utleie.

Ring 22 90 78 00 eller send en mail til oss og reserver “din” MC! Henting og levering gjøres i våre lokaler i Strømsveien 266 på Alnabru i Oslo.
The following bikes are available for rental in 2015

- FLSTC Softail Heritage Classic

- FLHTK Ultra Limited

- FLHTK Ultra Limited

- FLHTK Ultra Limited

- FLHXS Street Glide Special

- FLHCUTG TriGlide Ultra Classic (TriGlide can be driven on ordinary B-drivers license = car)

All bikes are 2015 models and have ABS braking system.

FLHTK Ultra Limited is equipped with original GPS.

Prices and rental periods

Weekend (Friday kl 15.00 to Monday kl 12.00) kr 5.000,-

Week (Monday kl 15.00 to Monday kl 12.00) kr 8.000,-

Mid-week (Monday kl 15.00 to Friday kl 12.00) kr 5.000,-

Day (if available single days) kr 1.750,-

Two weeks (Monday kl 15.00 to Monday kl 12.00) kr 13.000,-

Longer periods available on request

Order deposit kr 1.000,-

Must be paid in order to reserve the bike for the desired period.

The amount will be deducted from the total price.

(No refund if you book a rental period but do not appear)

Insurance deposit kr 6.000,-

Must be paid when picking up the bike, and will be refunded when

the undamaged bike is returned.

All prices are in NOK.

Equipment

The bikes are standard as on the pictures, but FLSTC and FLHXS has a luggage rack and passengers backrest. In addition all bike have hi-way-pegs installed. As a Harley-Davidson Authorized Rental outlet, we offer H-D helmets and H-D rain suits included in the rental cost. We do not have any other equipment for rent.


Call 22 90 78 00 or send e-mail to us to reserve “your” bike! Pickup and drop off is done in our shop in Strømsveien 266 at Alnabru in Oslo.


inline_e5867b3a0bb204b627622aa73e851670_e13893947e98.png

Tilbake til forrige side